Hopp til innholdsfortegnelsen

Håndboka

Velkommen til håndboka vår!

Her vil vi fortelle om lønn og andre goder, faglig utvikling, ferie, arbeidstid, fri og velferdsordninger, og annet nyttig. 

Ta gjerne kontakt med daglig tjener Thomas på thomas@skrastrek.io om du lurer på noe! 


Noe av det som er viktig for oss er:

 • at inntektene skal gå tilbake til ansatte
 • hvilke oppdrag du tar styrer du i stor grad selv
 • å lære av hverandre og andre 
 • god jobb-livet-balanse
 • helse
 • åpenhet (f.eks. åpne grupper på Slack, tilgang til Trello-boards, månedsmøter, innsyn i økonomisk status som budsjett, resultat og lønn)


Hos Skråstrek får alle ansatte

 • 52% av timeprisen når du er på oppdrag
 • minimum årslønn på 6G (ca. 711 720 kr)
 • tilbud om å kjøpe aksjer og være medeier
 • faglig utvikling med årlig budsjett på 15 000 kr - i tillegg til lønn for timene brukt på kurs, konferanser o.l. 
 • pensjonssparing med 5% opp til 7G, og 10% fra 7,1G - 12G
 • forsikringer inkl. topp behandlingsforsikring som bl.a. dekker timer hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog. Den gir og gratis legetimer på appen Eyr (gjelder også ansattes barn)
 • bredbånd og telefonabonnement opp til  8 000 kr årlig
 • hjelp til å finne- og søke på oppdrag
 • bli med på sosiale events med helgeturer, julebord m.m.
 • bli med på fagkvelder og ventures

Lønn

Timelønn ved oppdrag

For den tiden du jobber på oppdrag, har du krav på en timelønn lik 52% av din fakturerte timepris (eks. mva).
Har du for eksempel en timepris på 1000,- vil timelønnen være 520,-. 

Interntid

Interntid lønnes etter to kategorier: Administrasjon og Benk/Egenutvikling. 

Når du ikke er på oppdrag eller du er delvis i oppdrag, jobber du med internarbeid. Da har du en timelønn som gir deg 6G i årslønn ved normal arbeidstid (fulltid) i en 100% stilling for et år. Den faste grunnlønnen er viktig for å kunne bevise en garantert inntekt. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111 477, hvor 6G da blir 668 862. Oppdatert grunnbeløp finner du på NAV sine sider. 

Internarbeid lønnes pr. time etter følgende formel: 6G / 12 mnd / antall arbeidsdager i måneden / 7,5 t/dag. (De månedene det er offentlige helligdager blir timelønnen litt høyere enn ellers.) Når vi venter på oppdrag (er på benk) er det forventet at vi jobber med administrasjon/annet nyttig for Skråstrek, og da gjelder timelønn for å sitte på benk. 

Når jobben du gjør for firmaet tar opp tiden du egentlig kunne fakturert, skal du kompenseres med administrasjonstimelønn. Gjeldende sats er 52% av timelønnsnittet fra alle kontrakter. Det betyr at administasjonslønnen følger konjunkturene og snittlønn i selskapet. Administrasjonsarbeid må avtales på forhånd. 

Lønnsutbetaling

Lønnen utbetales etterskuddsvis innen den 7. hver måned. Du vil få betalt for det du jobber etter hver arbeidsmåned. Om du jobber ekstra eller om du tar ferie eller fri en måned, vil neste lønnsutbetalingen bli justert for det.

Det trekkes normalt halv skatt på lønnen som utbetales i desember (men du kan selv velge å bli trukket full skatt ved å si fra til økonomiansvarlig i god tid før lønnsutbetaling).

Eierskap

Alle ansatte i Skråstrek får tilbud om å være medeier og kjøpe aksjer. Per januar 2023 vil ansatte få tilbud om å kjøpe aksjer årlig, første gang året etter ansettelse. Vi ønsker at alle ansatte skal være medeiere. Dette er fordi vi har tro på at eierskap og påvirkningskraft gjør at folk trives bedre og bryr seg mer om selskapet.

Ytelser og velferdsordninger

Av øvrige ytelser gir Skråstrek årlig støtte til:

 • 15 000 kr til faglig utvikling
 • 8 000 kr totalt til telefon og bredbånd

Faglig utvikling

Vi har stor tro på at faglig utvikling gjør jobbhverdagen enda mer givende - enten det er å få dra på kurs og konferanser, være med på fagdag og fagkveld, jobbe med ventures eller å få brukt kompetansen ute i oppdrag. 

Vi ønsker å tilrettelegge for at vi kan holde oss oppdatert på vårt fagområde. Alle ansatte får dekket utgifter til faglig utvikling opptil 15 000 kr per år.  

Som et initiativ for å gjøre fagarbeid på tvers, har vi satt i gang ventures, hvor vi lager produkter i fellesskap med mål om å gjøre livet enklere for folk. Dette er ikke noe vi nødvendigvis skal tjene penger på, men målet er å realisere et produkt vi kan eie og forvalte.

Vi har også fagdager og fagkvelder, og setter stor pris på initiativ fra ansatte om kurs og events vi kan dra på- eller holde selv, hvor vi kan lære av hverandre eller fra andre flinke folk. 

Telefonabonnement og bredbånd

Skråstrek dekker telefon- og bredbånd opp til 8000 kr per år. Du kan velge å tegne telefonabonnement via vår bedriftsavtale med Talkmore. Dette pleier vi å ordne ved oppstart. 

Utstyr

Teknisk og ergonomisk utstyr

Skråstrek støtter de ansatte med teknisk utstyr og ergonomisk utstyr som er nødvendig for å utføre jobben. Dette kjøpes inn til firmaet og lånes ut til den ansatte. Når den ansatte ikke har behov for utstyret lenger eller sier opp, går utstyret tilbake til firmaet slik at andre kan bruke det. Slikt utstyr er for eksempel PC/Mac, tastatur, mus, skjerm o.l.

Slike behov avklares med daglig leder, som bestiller det som trengs. Dersom det er behov for ergonomisk utstyr, trengs erklæring fra medisinsk personell. Om noe av det nødvendige tekniske eller ergonomiske utstyret blir ødelagt, vurderer vi om det kan repareres eller om vi skal kjøpe nytt. Dette vil bli dekket av Skråstrek. 

Databriller

Skråstrek dekker følgende ved anskaffelse av databriller:

 • Full dekning av synsprøve, glass og montering
 • Utgifter til innfatning dekkes inntil kr 1 000 
 • Ny innfatning kan innvilges hvert femte år

En forutsetning for refusjon er at behovet er bekreftet i hvert tilfelle av lege eller offentlig godkjent optiker. Husk å legge ved attest fra lege eller offentlig godkjent optiker, og spesifisert regning og kvittering for at brillene er betalt. 

Pensjon og forsikring

Pensjon

Skråstrek har en god avtale om Innskuddspensjon med Storebrand. Den gir alle ansatte pensjonssparing med 5% til 7G, og 10% fra 7,1G - 12G. Det er vi veldig fornøyd med!

Helseforsikring

Vi vil at alle ansatte skal ha det bra, og da er det viktig å kunne få riktig behandling så raskt som mulig når vi blir syke, har vondt eller trenger noen snakke med. Alle ansatte får derfor helseforsikringen “Behandlingsavtale Topp” hos Storebrand som dekker timer hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog, i tillegg til gratis legetimer på nett for ansatte og ansattes barn i appen Eyr. For å få behandling, last ned appen “Bli frisk” og meld inn skade der. Fysikalske behandlinger trenger ikke henvisning fra lege. Du kan lese mer på på Storebrand sine sider.

Felles turer og samlinger

Hvert år pleier vi å ha fire turer - to hvor vi har faglig innhold og to hvor det sosiale er mer i fokus:

 • Sommertur. Dette er årets største tur og går noen ganger til utlandet. En langhelg med god mat, fine opplevelser og noe faglig innhold. 
 • Høsttur. Denne turen er gjerne en hyttetur og kun for gøy. 
 • Vintertur. Her vil vi både finne på noe gøy og sette av tid til å jobbe sammen
 • Vårtur. Da er vi som regel i- eller i nærheten av Oslo på dagstur, spiser god mat og opplever byen sammen

Én gang i måneden har vi månedsmøte hvor vi samles på kontoret, deler status og spiser sammen. Det er frivillig å delta på dette, og alt av viktig info vil bli være tilgjengelig på felles drive i tillegg. 

Vi har også sommerfest og julebord med partner. I tillegg har vi andre sosiale sammenkomster, som lønningshils, matkvelder og spillkvelder. 

Vi ønsker at alle ansatte blir med på sommer- og vintertur, for å styrke samholdet, sette mål og samarbeide om hvordan Skråstrek kan utvikles videre. Alle andre turer og sosiale sammenkomster er frivillige. 

Ferie og feriepenger

Alle ansatte har krav på 5 uker (25 virkedager) ferie i løpet av året. Når ferien avvikles avtales med den enkeltes kunde, dersom man har oppdrag, og ellers med daglig leder for den tiden du ikke er på oppdrag. 

I Skråstrek har vi rom for å ta ut ekstra ferie så lenge dette er avklart og greit for kunden. Står man uten oppdrag må det avklares med daglig leder.

Feriepengene er 12% av bruttolønnen som settes av hver måned, og utbetales i juli sammen med junilønnen. Dette gjelder også for ansatte som er i foreldrepermisjon.

Arbeidstid

Arbeidstiden er normalt 37,5 timer per uke. Arbeidstid og unntak fra arbeidstiden på oppdrag hos kunde avtales med kunden. Arbeidstid og unntak fra arbeidstiden internt avtales med daglig leder i Skråstrek. 

Overtid

Vi ønsker ikke å jobbe overtid. Vi vil at alle skal oppleve god jobb-liv-balanse, at vi tar vare på helsa og passer på å få nok hvile og fritid til å ha overskudd for å levere bra når vi er på jobb. 

Du får betalt for det du jobber og velger selv hvor mye du ønsker å jobbe i samråd med kunde og Skråstrek (i tråd med lovverket). Skulle det likevel være behov for pålagt arbeid som gir overtid (fra kunde), vil det kompenseres med et tillegg til timelønna på 75%. F.eks. hvis timelønna egentlig er 550 og du jobber tvungen overtid blir det en timesats på 935. 

Offentlige fridager

I Skråstrek har vi i utgangspunktet rett til fri på alle offentlige fridager. Vær oppmerksom på at annet kan være gjeldende hos kunde, og i de tilfellene forholder man seg til kundens retningslinjer. Når du er på oppdrag, og kunden har selskapsfridager eller offentlige fridager hvor det ikke er forventet å arbeide, kan du ikke skrive fakturerbar tid for disse dagene. Vi oppfordrer til å ta fri på offentlige fridager så lenge det er mulig.

Når vi er uten oppdrag (på benk) forventes det å ta fri på offentlige fridager. 

Fravær

Egenmelding

I Skråstrek kan du benytte egenmelding i 8 dager sammenhengende, og i løpet av 12 måneder (ikke kalenderår) har du totalt 24 egenmeldingsdager. Lønn ved egenmelding beregnes etter grunnlønn på 6G.

Sykmelding

Om du blir syk og trenger sykmelding, kan du enten få den fra fastlegen din eller fra en lege i appen Eyr som du kan bruke gratis gjennom helseforsikringen vi har hos Storebrand. Lønn ved sykmelding beregnes etter grunnlønn på 6G, og 9G etter arbeidsgiverperioden på 16 dager. 

Foreldrepermisjon og omsorgsdager


For foreldrepermisjon og omsorgsdager (syke barn) følger Skråstrek retningslinjer fra NAV. 

Lønn ved foreldrepermisjon beregnes etter 9G. 

Omsorgsdagene telles per kalenderår, og det er lov å føre enkelttimer. Lønn ved omsorgsdager beregnes etter grunnlønn på 6G. Les mer om Omsorgsdager på NAVs sider for antall omsorgsdager du har rett til og når de kan benyttes.

I forbindelse med fødsel, gir Skråstrek far 2 ukers lønnet omsorgspermisjon. Omsorgspermisjon for far i forbindelse med fødsel støttes tilsvarende 9G. 

Lønnet velferdspermisjon


I løpet av 12 måneder (løpende) kan følgende situasjoner gi deg rett til lønnet velferdspermisjon:

 • Tilvenning barnehage (2 dager)
 • Første skoledag (2 dager)
 • Flytting (2 dager)
 • Dødsfall i nær familie (2 dager)
 • Egen behandling hos allmennlege/tannlege/spesialist (2 dager)
 • Følge barn til tannlegespesialist (2 dager)

Lønn ved velferd beregnes etter grunnlønn på 6G.

Rett til ulønnet permisjon

Følgende situasjoner gir deg rett til ulønnet velferdspermisjon:

 • Inngåelse av ekteskap
 • Husbygging
 • Konfirmasjon for egne barn
 • Planleggingsdager på skole/i barnehage
 • Egen behandling hos fysioterapeut, og lignende
 • Innkallelse til politiet
 • Lesedager før eksamen